slovak
english
Aktuálne informácie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
18.11.2019
Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2019
Názov Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022
7.11.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2020
Detail dokumentu
Dátum 7.11.2019
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2020
28.10.2019
Informácia k voľbám do NR SR v roku 2020
Detail dokumentu
Dátum 28.10.2019
Názov Informácia k voľbám do NR SR v roku 2020
8.10.2019
Triedenie odpadu
Detail dokumentu
Dátum 8.10.2019
Názov Triedenie odpadu
5.9.2019
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán mesta Sobrance - Zmeny a doplnky č.4
Detail dokumentu
Dátum 5.9.2019
Názov Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - Územný plán mesta Sobrance - Zmeny a doplnky č.4
28.8.2019
Oznámenie - Výstavba 110kV vedeni
Detail dokumentu
Dátum 28.8.2019
Názov Oznámenie - Výstavba 110kV vedeni
23.8.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 09.09.2019
Detail dokumentu
Dátum 23.8.2019
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 09.09.2019
13.6.2019
Oznámenie o strategickom dokumente KSK + Plán udržateľnosti mobility KSK
Detail dokumentu
Dátum 13.6.2019
Názov Oznámenie o strategickom dokumente KSK + Plán udržateľnosti mobility KSK
24.5.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2019
Detail dokumentu
Dátum 24.5.2019
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2019
30.4.2019
Záverečný účet obce Horňa za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2019
Názov Záverečný účet obce Horňa za rok 2018
29.4.2019
Návrh zámeru na odpredaj majetku
Detail dokumentu
Dátum 29.4.2019
Názov Návrh zámeru na odpredaj majetku
9.4.2019
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 29.04.2019
Detail dokumentu
Dátum 9.4.2019
Názov Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 29.04.2019
25.2.2019
Prevencia kriminality v obci Horňa II
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2019
Názov Prevencia kriminality v obci Horňa II
13.2.2019
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Detail dokumentu
Dátum 13.2.2019
Názov Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
13.2.2019
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov
Detail dokumentu
Dátum 13.2.2019
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov
4.2.2019
Voľby do Európskeho parlamentu
Detail dokumentu
Dátum 4.2.2019
Názov Voľby do Európskeho parlamentu
31.1.2019
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
22.1.2019
Verejné obstarávanie - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
Detail dokumentu
Dátum 22.1.2019
Názov Verejné obstarávanie - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
15.1.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2019
Názov Voľby prezidenta Slovenskej republiky
13.11.2018
Schválený rozpočet obce na roky Horňa 2019 - 2021
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2018
Názov Schválený rozpočet obce na roky Horňa 2019 - 2021