slovak
english
Aktuálne informácie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.10.2018
Informačný list Združenia obcí mikroregiónu BOROLO
Detail dokumentu
Dátum 24.10.2018
Názov Informačný list Združenia obcí mikroregiónu BOROLO
22.10.2018
Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2019-2021
Detail dokumentu
Dátum 22.10.2018
Názov Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2019-2021
22.10.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019
Detail dokumentu
Dátum 22.10.2018
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2019
18.9.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Detail dokumentu
Dátum 18.9.2018
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
18.9.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
Detail dokumentu
Dátum 18.9.2018
Názov Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva
23.8.2018
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 23.8.2018
Názov Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
17.8.2018
Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov
Detail dokumentu
Dátum 17.8.2018
Názov Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov
17.8.2018
Zverejnenie počtu obyvateľov
Detail dokumentu
Dátum 17.8.2018
Názov Zverejnenie počtu obyvateľov
13.7.2018
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Detail dokumentu
Dátum 13.7.2018
Názov Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
30.4.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2018
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2018
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2018
22.3.2018
Schválené VZN - organizácia miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 22.3.2018
Názov Schválené VZN - organizácia miestneho referenda
18.3.2018
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 18.3.2018
Názov Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
2.3.2018
Všeobecné záväzné nariadenie obce - organizácia miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 2.3.2018
Názov Všeobecné záväzné nariadenie obce - organizácia miestneho referenda
28.2.2018
Zámer - výstavba 110kV vedenia
Detail dokumentu
Dátum 28.2.2018
Názov Zámer - výstavba 110kV vedenia
26.2.2018
Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
Detail dokumentu
Dátum 26.2.2018
Názov Návrh záverečného účtu obce za rok 2017
20.11.2017
Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2018 - 2020
Detail dokumentu
Dátum 20.11.2017
Názov Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2018 - 2020
30.10.2017
Verejné obstarávanie - Význa na predkladanie cenovej ponuky
Detail dokumentu
Dátum 30.10.2017
Názov Verejné obstarávanie - Význa na predkladanie cenovej ponuky
16.10.2017
Program rozvoja obce Horňa - Programovacie obdobie 2017 - 2025
Detail dokumentu
Dátum 16.10.2017
Názov Program rozvoja obce Horňa - Programovacie obdobie 2017 - 2025
31.7.2017
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
Detail dokumentu
Dátum 31.7.2017
Názov Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
3.7.2017
Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
Detail dokumentu
Dátum 3.7.2017
Názov Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov