slovak
english
Aktuálne informácie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
10.11.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2020
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2021
5.11.2020
Harmonogram druhého celoplošného testovania v obci Horňa
Detail dokumentu
Dátum 5.11.2020
Názov Harmonogram druhého celoplošného testovania v obci Horňa
30.10.2020
Harmonogram celoplošného testovania v obci Horňa
Detail dokumentu
Dátum 30.10.2020
Názov Harmonogram celoplošného testovania v obci Horňa
21.10.2020
Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov
Detail dokumentu
Dátum 21.10.2020
Názov Tlačová správa k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov
2.10.2020
Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií
Detail dokumentu
Dátum 2.10.2020
Názov Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií
14.8.2020
Tlačová správa o sčítaní obyvateľov domov a bytov
Detail dokumentu
Dátum 14.8.2020
Názov Tlačová správa o sčítaní obyvateľov domov a bytov
30.7.2020
Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa
Detail dokumentu
Dátum 30.7.2020
Názov Komunálna technika a príslušenstvo, čistenie a údržba obecných plôch v obci Horňa
12.6.2020
Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2020
Názov Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu stromov a iných porastov
24.4.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020
Detail dokumentu
Dátum 24.4.2020
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2020
16.4.2020
Návrh záverečného účtu obce Horňa za rok 2019
Detail dokumentu
Dátum 16.4.2020
Názov Návrh záverečného účtu obce Horňa za rok 2019
19.3.2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Horňa 2020
Detail dokumentu
Dátum 19.3.2020
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Horňa 2020
18.3.2020
Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
Detail dokumentu
Dátum 18.3.2020
Názov Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
16.3.2020
Oznámenie o obmedzení stránkových hodín
Detail dokumentu
Dátum 16.3.2020
Názov Oznámenie o obmedzení stránkových hodín
11.3.2020
Návrh VZN obce Horňa o ochrannom pásme pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 11.3.2020
Názov Návrh VZN obce Horňa o ochrannom pásme pohrebiska
6.2.2020
Plán udržateľnej mobility KSK
Detail dokumentu
Dátum 6.2.2020
Názov Plán udržateľnej mobility KSK
24.1.2020
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2020
Názov Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
19.12.2019
Komunitný plán sociálnych služieb obce Horňa 2019-2023
Detail dokumentu
Dátum 19.12.2019
Názov Komunitný plán sociálnych služieb obce Horňa 2019-2023
3.12.2019
Rozpočet obce Horňa na roky 2020 – 2022
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2019
Názov Rozpočet obce Horňa na roky 2020 – 2022