slovak
english
Všeobecné záväzné nariadenia
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
13.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
13.12.2023
Všeobene záväzné nariadenie č. 1/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Všeobene záväzné nariadenie č. 1/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3.12.2020
VZN o miestnom poplatky za komunálne odpady 2021
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2020
Názov VZN o miestnom poplatky za komunálne odpady 2021
3.12.2020
VZN o dani z nehnuteľnosti 2021
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2020
Názov VZN o dani z nehnuteľnosti 2021
3.12.2020
VZN o zrušení miestneho poplatku za rozvoj
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2020
Názov VZN o zrušení miestneho poplatku za rozvoj
4.6.2020
VZN o ochrannom pásme pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 4.6.2020
Názov VZN o ochrannom pásme pohrebiska
3.12.2019
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2019
Názov VZN o miestnom poplatku za rozvoj
3.12.2019
VZN o nakladaní s KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2019
Názov VZN o nakladaní s KO a DSO
3.12.2019
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2019
Názov VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
3.12.2019
VZN o dani z nehnuteľností
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2019
Názov VZN o dani z nehnuteľností
18.11.2019
Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2019
Názov Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022
23.6.2014
Návrh VZN na rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2014
Názov Návrh VZN na rok 2014
5.11.2010
VZN 5/11/2010 o podmienkach držania, chovu psov a dani za psa
Detail dokumentu
Dátum 5.11.2010
Názov VZN 5/11/2010 o podmienkach držania, chovu psov a dani za psa
4.11.2010
VZN 4/11/2010 o miestnych poplatkoch a dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Horňa
Detail dokumentu
Dátum 4.11.2010
Názov VZN 4/11/2010 o miestnych poplatkoch a dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Horňa
3.11.2010
VZN 3/11/2010 o dani z nehnuteľnosti za kalendarny rok 2011
Detail dokumentu
Dátum 3.11.2010
Názov VZN 3/11/2010 o dani z nehnuteľnosti za kalendarny rok 2011
2.11.2010
VZN 2/11/2010 o vypracovaní a doručení povodňových plánov záchranných prác
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2010
Názov VZN 2/11/2010 o vypracovaní a doručení povodňových plánov záchranných prác
23.6.2010
VZN 1/03/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2010
Názov VZN 1/03/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
1.1.2010
Dodatok k VZN 1/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Horňa
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2010
Názov Dodatok k VZN 1/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Horňa