slovak
english
Cirkev

V našej obci sa nachádza gréckokatolícky kostol Nanebovstúpenia Panny Márie . Kostol bol postavený v roku 1890 v neskorogotickom slohu. Oltár Panny Márie je z  18.storočia. Dva zvony vo veži sú z roku 1925. Kostol bol v roku 1944 veľmi poškodený a rekonštrukcia bola ukončená až v roku 1970.Kostol je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Najvzácnejšími pamiatkami  v kostole sú ikona Bohorodičky a ikonostas.
Ikona má viac než 230 rokov a do chrámu sa dostala za nejasných okolnosti. Z histórie a z ústneho podania sa zachovala správa, že plátno ikony priletelo na lipu pri cerkvi . Dôležité je to ,že ikona Matky Božej našla miesto v chráme jej zasvätenom. Neskôr pri reštaurovaní bolo plátno dookola zrezané a domaľované všetkými pätnástimi zastaveniami sv. Ruženca. Ikona Bohorodičky bola nanovo zreštaurovaná a posvätená v roku 1999, tak ako bola pôvodne bez nadstavby ružencových desiatkov. Erb obce vychádza z tejto jedinečnej umeleckej pamiatky a živej tradície  obce.

Ikona má viac než 230 rokov a do chrámu sa dostala za nejasných okolnosti. Z histórie a z ústneho podania sa zachovala správa, že plátno ikony priletelo na lipu pri cerkvi . Dôležité je to ,že ikona Matky Božej našla miesto v chráme jej zasvätenom. Neskôr pri reštaurovaní bolo plátno dookola zrezané a domaľované všetkými pätnástimi zastaveniami sv. Ruženca. Ikona Bohorodičky bola nanovo zreštaurovaná a posvätená v roku 1999, tak ako bola pôvodne bez nadstavby ružencových desiatkov. Erb obce vychádza z tejto jedinečnej umeleckej pamiatky a živej tradície  obce.    
Ikonostas je jedným zo základných prvkov, charakterizujúci gréckokatolícky chrám, je jeho neodmysliteľnou súčasťou. Jedná sa o štvoretážovú polychrómovanú drevenú architektúru, vytvorenú v historickom štýle firmou Rétay-Benedikt v roku 1890 v Budapešti.
Prvý rad ikon na ikonostase tvoria štyri hlavné ikony, zľava sv. Mikuláš – patrón celej východnej cirkvi, ikona Bohorodičky, Krista, a ikona Zosnutia Panny Márie, ktorej sviatku je chrám zasvätený. Prvému radu dominujú uprostred „cárske alebo kráľovské dvere, cez ktoré prechádza kňaz počas bohoslužieb, sú zdobené bohatou drevorezbou a medailónmi štyroch evanjelistov. Druh rad tvoria ikony 12 veľkých sviatkov, uprostred nad cárskym dverami je ikona poslednej večere. Ikony 12 apoštolov tvoria tretí rad ikonostasu aj v tomto rade je dominantná prostredná ikona „Pantokrátor“  (Kristus „vševládca“). V štvrtom rade sa nachádzajú medailóny starozákonných prorokov. Celá architektúra ikonostasu je zakončená „kalváriou“ – vyobrazením ukrižovaného Krista, Presvätej Bohorodičky a apoštola Jána.

Ikonostas v Horni prešiel od roku 1997 rozsiahlou rekonštrukciou, bol nanovo posvätený v roku 2006 a je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.
Vlastníkom stavby je gréckokatolícka cirkev , farnosť Hlivištia.
V obci je postavený aj dom smútku, ktorý bol postavený v rokoch 1997-1999. Okrem toho v neďalekých Sobraneckých kúpeľoch je novopostavená rímskokatolícka kaplnka Svätého Petra a Pavla.

Cirkev
fotkyfotkyfotky