slovak
english
Územný plán obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
23.6.2021
Širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Širšie vzťahy
23.6.2021
Záujmové územie
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Záujmové územie
23.6.2021
Urbanizmus
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Urbanizmus
23.6.2021
Doprava
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Doprava
23.6.2021
Vodné hospodárstvo
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Vodné hospodárstvo
23.6.2021
Energetika
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Energetika
23.6.2021
Záber PF
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Záber PF
23.6.2021
Ochrana prírody
Detail dokumentu
Dátum 23.6.2021
Názov Ochrana prírody