slovak
english
Aktuálne informácie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
20.6.2023
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06.2023
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.06.2023
2.11.2022
Návrh plánu kontrolnej čínnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2023
Detail dokumentu
Dátum 2.11.2022
Názov Návrh plánu kontrolnej čínnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2023
24.5.2021
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán mesta Sobrance - Strategický dokument
Detail dokumentu
Dátum 24.5.2021
Názov Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán mesta Sobrance - Strategický dokument
27.4.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2021
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2021
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2021
8.4.2021
Záverečný účet obce Horňa za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 8.4.2021
Názov Záverečný účet obce Horňa za rok 2020
12.3.2021
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 12.3.2021
Názov Návrh záverečného účtu obce za rok 2020
23.2.2021
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Horňa
Detail dokumentu
Dátum 23.2.2021
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec Horňa
11.2.2021
Oznam o otvorení odberového miesta
Detail dokumentu
Dátum 11.2.2021
Názov Oznam o otvorení odberového miesta
21.1.2021
Celoplošný skríning obyvateľov
Detail dokumentu
Dátum 21.1.2021
Názov Celoplošný skríning obyvateľov
14.1.2021
Informácie k sčítaniu obyvateľov domov a bytov v roku 2021
Detail dokumentu
Dátum 14.1.2021
Názov Informácie k sčítaniu obyvateľov domov a bytov v roku 2021
11.1.2021
Oznámenie o spôsobe objednávania na antigénové testovanie
Detail dokumentu
Dátum 11.1.2021
Názov Oznámenie o spôsobe objednávania na antigénové testovanie
28.12.2020
Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností 2021
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2020
Názov Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností 2021
3.12.2020
Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2021-2023
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2020
Názov Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2021-2023
26.11.2020
Oznam o odbernom testovacom mieste pre okres Sobrance
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2020
Názov Oznam o odbernom testovacom mieste pre okres Sobrance
25.11.2020
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detail dokumentu
Dátum 25.11.2020
Názov Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
13.11.2020
Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2021-2023
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2020
Názov Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2021-2023
13.11.2020
Oznámenie o začatí spávneho konania - výrub drevín
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2020
Názov Oznámenie o začatí spávneho konania - výrub drevín
13.11.2020
Návrh VZN o zrušení miestneho poplatku za rozvoj
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2020
Názov Návrh VZN o zrušení miestneho poplatku za rozvoj
13.11.2020
Návrh VZN o daní z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2020
Názov Návrh VZN o daní z nehnuteľnosti
13.11.2020
ávrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 13.11.2020
Názov ávrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady