slovak
english
Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 202414.11.202329.11.202321501_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN vedení24.05.202323.06.2023b2f07_Výzva na vykonanie výrubu stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VNVVN vedení.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-203002.06.202316.06.2023c63ec_Oznámenie o strategickom dokumente- Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030.pdfc63ec_A_SEA_oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030_042023.pdfc63ec_B_priloha_Strategicky_dokument_RIS_KK_2021_2030.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia Košického kraja 02.06.202316.06.202384966_Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia KK.pdf84966_Oznámenie_o_Strategickom_dokumente_Vodíková_stratégia_Košického_samosprávneho_kraja.pdf84966_dokument_Vodíková_Stratégia_Košického_Kraja.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 202316.05.202331.05.202338f57_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji09.05.202323.05.20231deaa_Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-203009.05.202323.05.20239e2fa_Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-202524.04.202315.05.20239cc7e_Oznámenie o strategickom dokumente_ Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025.pdf
Návrh zámeru na zámenu svojho majetku14.04.202329.04.202304c9c_Návrh zámeru na zámenu majetku.pdf
Kandidáti na voľby prezidenta SR 23.03.202421.02.20240b831_Kandidáti pre voľby prezidenta SR 23.03.2024.pdf
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202315.02.20243abb1_výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023.pdf
Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voliča13.02.2024603dd_Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu.pdf603dd_Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu v AJ.pdf
Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR26.01.2024f3c20_Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf
Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OKVK pre voľby prezidenta SR26.01.2024a7605_Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OKVK.pdf
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby prezidenta SR26.01.20249ccc2_Oznámenie o utvorení volebného obvodu a okrsku pre voľby prezidenta.pdf
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 01.02.202426.01.20245545d_Pozvánka na zasadnutie OZ.pdf
Informácia o voľbách prezidenta SR11.01.2024e1bd2_Voľby prezidenta SR - informácia pre voliča.pdf
Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2024-202613.12.2023b947c_Rozpočet obce Horňa na roky 2024-2026.pdf
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.202305.12.20231cba3_Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2023.pdf
Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2024-202622.11.2023ef655_Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2024-2026.pdf