slovak
english
Aktuálne informácie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.3.2017
Návrh zámeru na zámenu svojho majetku
Detail dokumentu
Dátum 14.3.2017
Názov Návrh zámeru na zámenu svojho majetku
1.2.2017
Voľba hlavného kontrolóra obce
Detail dokumentu
Dátum 1.2.2017
Názov Voľba hlavného kontrolóra obce
19.11.2016
Všeobecné záväzné nariadenia - schválené
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2016
Názov Všeobecné záväzné nariadenia - schválené
19.11.2016
Rozpočet obce Horňa na roky 2017 - 2019
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2016
Názov Rozpočet obce Horňa na roky 2017 - 2019
18.11.2016
Návrh zámeru na odpredaj majetku
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh zámeru na odpredaj majetku
18.11.2016
Návrh VZN - miestny poplatok na rozvoj
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh VZN - miestny poplatok na rozvoj
18.11.2016
Návrh VZN - miestne poplatky
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh VZN - miestne poplatky
18.11.2016
Návrh VZN - komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh VZN - komunálny odpad a drobný stavebný odpad
18.11.2016
Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2017-2019
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2017-2019
21.6.2016
VZN 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2016
Názov VZN 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
21.6.2016
Záverečný účet obce Horňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2016
Názov Záverečný účet obce Horňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
16.2.2016
Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2016-2018
Detail dokumentu
Dátum 16.2.2016
Názov Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2016-2018
16.2.2016
Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce 2016
Detail dokumentu
Dátum 16.2.2016
Názov Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce 2016
15.1.2016
Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2016
Názov Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti
4.12.2015
ávrh rozpočtu na roky 2016-2018
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2015
Názov ávrh rozpočtu na roky 2016-2018
4.12.2015
Návrh všeobecne záväzných nariadení obce
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2015
Názov Návrh všeobecne záväzných nariadení obce
29.5.2015
Výzva - Úprava verejného priestranstva obce
Detail dokumentu
Dátum 29.5.2015
Názov Výzva - Úprava verejného priestranstva obce
16.12.2014
aktualizované - Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2014
Názov aktualizované - Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce na rok 2015
21.8.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2014
Názov Návrh rozpočtu na rok 2015