slovak
english
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
31.12.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 31.12.2018
Dátum uzavretia 31.12.2018
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
12.11.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľný hasičský zbor Horňa
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 12.11.2018
Dátum uzavretia 12.11.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie - Dobrovoľný hasičský zbor Horňa
9.11.2018
Zmluva - dotácia zo Štátneho rozpočtu - prevencia kriminality
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 9.11.2018
Dátum uzavretia 9.11.2018
Názov Zmluva - dotácia zo Štátneho rozpočtu - prevencia kriminality
5.11.2018
Zmluva o nájme hrobového miesta
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 5.11.2018
Dátum uzavretia 5.11.2018
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
29.10.2018
Zmluva - dotácia - OFK Horňa
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 29.10.2018
Dátum uzavretia 29.10.2018
Názov Zmluva - dotácia - OFK Horňa
22.10.2018
Kúpna zmluva - záhradné kompostery
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 22.10.2018
Dátum uzavretia 22.10.2018
Názov Kúpna zmluva - záhradné kompostery
17.10.2018
Zmluva - dotácia - prístavba požiarnej zbrojnice
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 17.10.2018
Dátum uzavretia 17.10.2018
Názov Zmluva - dotácia - prístavba požiarnej zbrojnice
8.10.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 8.10.2018
Dátum uzavretia 8.10.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov
4.7.2018
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 4.7.2018
Dátum uzavretia 4.7.2018
Názov Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
15.6.2018
Zmluva o výpožičke - Ministerstvo vnútra
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 15.6.2018
Dátum uzavretia 15.6.2018
Názov Zmluva o výpožičke - Ministerstvo vnútra
28.5.2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 28.5.2018
Dátum uzavretia 28.5.2018
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
29.4.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 29.4.2018
Dátum uzavretia 29.4.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov
10.4.2018
Dodatok k zmluve - nakladanie s odpadmi
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 10.4.2018
Dátum uzavretia 10.4.2018
Názov Dodatok k zmluve - nakladanie s odpadmi
6.4.2018
Zmluba o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - elektromobilita
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 6.4.2018
Dátum uzavretia 6.4.2018
Názov Zmluba o dielo - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - elektromobilita
26.3.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO SR
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 26.3.2018
Dátum uzavretia 26.3.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie - DPO SR
22.3.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - OFK Horňa
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 22.3.2018
Dátum uzavretia 22.3.2018
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie - OFK Horňa
5.3.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 5.3.2018
Dátum uzavretia 5.3.2018
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom
5.3.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - podpora záujmového vzdelávania
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 5.3.2018
Dátum uzavretia 5.3.2018
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - podpora záujmového vzdelávania
26.2.2018
Zámenná zmluva - Obec Horňa - Ján Bak
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 26.2.2018
Dátum uzavretia 26.2.2018
Názov Zámenná zmluva - Obec Horňa - Ján Bak
27.12.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.12.2017
Dátum uzavretia 27.12.2017
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb