Všeobecné záväzné nariadenia - Obec Horňa

Prejsť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Dokumenty04.06.2020 VZN o ochrannom pásme pohrebiska (...pdf...)

03.12.2019 Všeobecné záväzné nariadenia 2020

Roky 2010 - 2014


Návrh VZN na rok 2014  (...pdf...)

Dodatok k VZN 1/2007 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Horňa  (...pdf...)

VZN 5/11/2010 o podmienkach držania, chovu psov a dani za psa  (...pdf...)

VZN 4/11/2010 o miestnych poplatkoch a dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Horňa  (...pdf...)

VZN 3/11/2010 o dani z nehnuteľnosti za kalendarny rok 2011  (...pdf...)

VZN 2/11/2010 o vypracovaní a doručení povodňových plánov záchranných prác  (...pdf...)

VZN 1/03/2010 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  (...pdf...)

Návrat na obsah