Územný plán obce - Obec Horňa

Prejsť na obsah

Územný plán obce

Dokumenty

Širšie vzťahy (...pdf...)
Záujmové územie (...pdf...)
Urbanizmus (...pdf...)

Doprava
(...pdf...)
Vodné hospodárstvo
(...pdf...)
Energetika
(...pdf...)
Záber PF
(...pdf...)
Ochrana prírody
(...pdf...)

Návrat na obsah