Rok 2019 - Obec Horňa

Prejsť na obsah

Rok 2019

Ekonomika obce > Zmluvy

Zmluvy

19.12.2019 Dodatok č.1 o poskytnutí nenávratného fin. príspevku - PPA
17.12.2019 Zmluva o výpožičke podperných bodov vedenia - VSD
05.12.2019 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
02.12.2019 Dodatok k zmluve o výkone správy majetku
06.10.2019 Zmluva o dotácii - Jednota dôchodcov
27.09.2019 Zmluva o elektronickej službe BUsiness24
  - Zmluva o balíkovom účte
  - Zmluva o balíkovom účte
16.09.2019 Dodatok k zmluve Telekom - poskytovanie verejných služieb
16.09.2019
Zmluva o poskytnutí nenavratného finančného príspevku
  - príloha č.2
  - príloha č.3
12.09.2019 Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností
09.09.2019 Zmluva o dotácii - DZHO
18.07.2019 Zmluva o spolupráci - komunikačná sieť
18.07.2019 Zmluva o sprístupnení komplexných elektronických komunikačných služieb
16.05.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
04.05.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta
02.05.2019 Kúpno-predajná zmluva - motorové vozidlo
25.04.2019 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladanie s odpadmi
25.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
20.03.2019 Dohoda - "Cesta na trh práce 2"
18.03.2019 Zmluva o dielo - "Prevencia kriminality v obci Horňa II"
18.03.2019 Dodatok k zmluve č.2 - Nakladanie s odpadmi - Fura
08.02.2019 Zmluva o dielo - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
24.01.2019 Zmluva o poskytovaním verejných služieb - Telekom
04.01.2019 Zmluva o dielo - GDPR
02.01.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní závodného stravovania
Návrat na obsah