Obec Horňa

Prejsť na obsah

Vitajte na stránkach obce Horňa

Aktuálne informácie

23.08.2018 Informácia o elektronickej adrese k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie
pre voľby do orgánov samosprávy obcí je: horna@interdum.sk


30.10.2017 Verejné obstarávanie - Význa na predkladanie cenovej ponuky07.07.2017 Informácia o elektronickej adrese k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
  - Obec Horňa oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
     pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 je: horna@interdum.sk

03.07.2017 Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov


01.02.2017 Voľba hlavného kontrolóra obce (...pdf)

19.11.2016 Všeobecné záväzné nariadenia - schválené

19.11.2016 Rozpočet obce Horňa na roky 2017 - 2019 (...pdf)

18.11.2016 Návrh zámeru na odpredaj majetku (...pdf)

18.11.2016 Návrh VZN - miestny poplatok na rozvoj (...pdf)

18.11.2016 Návrh VZN - miestne poplatky (...pdf)

18.11.2016 Návrh VZN - komunálny odpad a drobný stavebný odpad (...pdf)

18.11.2016 Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2017-2019 (...pdf)

21.06.2016 VZN 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (...pdf)


21.06.2016 Záverečný účet obce Horňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 (...pdf)


30.05.2016 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

16.02.2016 Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2016-2018 (...pdf)


16.02.2016 Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce 2016 (...pdf)


15.01.2016 Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti (...pdf)


9.12.2015 Informácia o elektronickej adrese k volbám do NRSR v roku 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR v roku 2016 je horna@interdum.sk.


4.12.2015 Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 (...pdf)


4.12.2015 Návrh všeobecne záväzných nariadení obce (...pdf)


29.05.2015 Výzva - Úprava verejného priestranstva obce (...pdf)


16.12.2014  - aktualizované - Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce na rok 2015
 (...pdf...)

21.08.2014
 
Návrh rozpočtu na rok 2015  (...pdf...)


Návrat na obsah